Egzaminy

Wykonywanie testów on-line pozwala sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie!

Start

Kwalifikacja

Jest to wiedza i umiejętności wymagana do realizacji zadań zawodowych w wybranej specjalności.

Pisemny

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa.

Praktyczny

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

351

Nowych egzaminów z sesji 1 2020 roku

Autorem filmu jest CKE.

E-EGZAMIN ZAWODOWY

Spot promujący możliwość zdawania części pisemnej nowego egzaminu zawodowego przy komputerze.

e-zawodowe.pl

Statystyki

3015 Egzaminy
404 Kwalifikacji
Na początek